Clubreglement

REGLEMENT REETSE SPURTERS 2022

Het reglement van de Reetse Spurters is een document om de werking van de club in goede banen te leiden. Het bevat een aantal geldende afspraken die de clubleden geacht worden te volgen. Het reglement kan ten allen tijde gewijzigd worden door het bestuur, al dan niet na bevraging van de leden.

Lidgeld

Je betaalt jaarlijks lidgeld

Clubkledij

Je rijdt in clubkledij

Fietsen

Je luistert tijdens de rit naar de aanwijzingen van de gids (route, snelheid, veiligheid)

Communicatie

Verloopt officieel over email.

Bestuur

Staat voor je klaar bij vragen en opmerkingen

Clubkampioenschap

Je kan doorheen het jaar punten sprokkelen, als je wilt.

Om lid te worden van de Reetse Spurters zijn er een aantal voorwaarden:

Eerste lidmaatschap:

 • Gastrenners moeten 5 proefritten meerijden. Daarna maken ze een keuze om al dan niet lid van de club te worden.
 • Het jaarlijkse lidgeld voor een aansluiting bedraagt 40 Euro. Een nieuw lid betaalt tevens  100 Euro kledijwaarborg en koopt minimaal basis kledijpakket.
  • In afwachting van de bestelling van de kledij kan het nieuwe lid tijdelijk meerijden in andere kledij. Zodra de kledij ter beschikking is moeten ze ook in de clubkledij rijden.
  • De kledijwaarborg wordt terugbetaald zodra het lid 15 officiële ritten gereden heeft en dit binnen 2 jaar na aansluiting. 
 • Indien toetreding na 1 januari wordt het lidgeld zo snel mogelijk betaald.
 • Na 1 september moet er voor dat jaar geen lidgeld meer betaald worden.

Lidmaatschap:

 • Het lidgeld dient betaald te worden voor 1 januari van het van het volgend jaar.
 • Het lidgeld voor bestaande leden bedraagt 40 Euro.

Betaling:

 • Het lidgeld dient betaald te worden op rekening: BE08 7330 2607 1913
 • Met vermelding van je naam en jaartal

Opvolging:

 • Het bestuur kan op elk ogenblik en dit met onmiddellijke ingang een lid schorsen wanneer hij/zij het reglement niet naleeft of handelt tegen de regels van de wet, goed fatsoen en ethisch verantwoorde sportbeoefening. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op welke vergoeding dan ook.

We maakten als club een privacyverklaring op. Hiermee volgen we de Europese richtlijnen betreffende de gegevensverwerking van personen. U kan deze verklaring nalezen op onze website. Door het betalen van het lidgeld gaat u akkoord met deze afspraken.

Clubkledij:           

Het lidmaatschap van de club heeft verplichtingen tot het dragen van de kledij:

 • Het dragen van de clubkledij is verplicht. We doen dit uit respect voor onze sponsors maar zeker ook in functie van herkenbaarheid en verbondenheid als lid van de Reetse Spurters.

Opvolging:

 • Vanaf 2022 zullen leden die weigeren de officiële kledij aan te schaffen of te dragen niet meer welkom zijn in onze club. Het bestuur zal deze leden hierover aanspreken. Indien hier geen gevolg wordt aan gegeven zal men niet langer lid van de Reetse Spurters zijn.
 • We maakten als club een privacyverklaring op. Hiermee volgen we de Europese richtlijnen betreffende de gegevensverwerking van personen. U kan deze verklaring nalezen op onze website. Door het betalen van het lidgeld gaat u akkoord met deze afspraken.

We vinden het belangrijk een degelijke communicatie met de leden te onderhouden:

 • Communicatie via MAIL is het officieel kanaal. Via mailbericht en bijgevoegde brieven/documenten blijven de leden op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de club. Het is dus belangrijk om regelmatig je mail te consulteren.
 • Alle andere media zoals bv WhatsApp RS zijn enkel informatief en vertolken dus niet het officiële standpunt van de club. Het is belangrijk om geen privécommunicatie te voeren via deze kanalen en al zeker geen berichten die aanstootgevend of denigrerend kunnen t.o.v. personen of instanties.
 • Elk lid kan ten allen tijde een bestuurslid aanspreken via mail of telefoon enz…
 • Op onze Website https://reetsespurters.be/ kan je alle informatie vinden. Er kan ook steeds een mailtje gestuurd worden naar reetse.spurters@gmail.com.

Fietsseizoen:

 • Het seizoen start in principe het eerste weekend van maart. Hier kan worden van afgeweken door het laatste weekend van februari reeds te starten.
 • Het seizoen stopt ongeveer half oktober.
 • Tijdens de wintermaanden wordt wel gereden (enkele vaste parcours) maar dit telt niet als officiële ritten.

Ritten:

 • De officiële ritten gaan door op zondag en op officiële feestdagen. We vertrekken vanop het Brooikensplein te Reet.
 • De starturen verschuiven in de loop van het seizoen. Het vroegste startuur is 08.15 uur en het laatste 09.30 uur. We komen normaal terug aan in Reet tussen 12.00 uur en 12.30 uur.
 • Enkele malen per seizoen zijn er ook dagtrippen. Er is dan een volgwagen aanwezig.
 • Elke rit wordt aangestuurd door een gids (meer hierover verderop onder de rubriek gidsen van een rit).

Opvolging:

 • Voor de start van het nieuwe seizoen ontvangen de leden een gedetailleerd rittenschema met alle nodige informatie betreffende: startuur, bestemming, afstanden, gids.
 • Wijzigingen in de loop van het seizoen worden naar de leden gecommuniceerd en zijn ook steeds op de website te consulteren.

Voor elke dagtrip worden de leden nog eens apart op de hoogte gebracht met alle relevante informatie.

Gidsen van ritten:

Om de ritten op een ordentelijke en veilige manier te laten verlopen werken we met gidsen die deze taak op zich nemen. Dit is een zeer belangrijke functie en een wezenlijk kenmerk van onze clubwerking. Alleen zo slagen we erin om een verscheidenheid aan ritten aan te bieden en te kunnen fietsen in 3 groepen. Het is daarom belangrijk dat alle leden zich aanbieden om één of meerdere ritten te gidsen. Zo alleen kunnen we dit systeem in stand houden. Belangrijke richtlijnen voor het gidsen van een rit:

 • De gids bereidt de rit goed voor. Door de rit vooraf te verkennen kunnen we mogelijke problemen voorkomen. de gids zoekt naar alternatieven bij wegenwerken, omleidingen enz…
 • Het rijden via GPS kan ondersteunend zijn maar kan een aantal problemen onderweg niet voorzien. Dit kan tijdens de rit zorgen voor onverwachte situaties en irritaties bij de aanwezige leden.
 • Tijdens de rit leidt hij/zij de groep met de nodige verantwoordelijkheid en meldt op voorhand gevaarlijke plaatsen (kruispunten, bochten, paaltjes en andere obstakels). We passen onze rijsnelheid aan wanneer de verkeerssituatie dit vraagt. het is belangrijk dat de leden die meefietsen deze signalen opvolgen en doorgeven aan de andere RS. Ook is het belangrijk dat zij in gedeelde verantwoordelijkheid, zaken die ze opmerken, doorgeven aan de gids.
 • De gids zorgt ervoor dat we de wegcode blijven volgen, we maken immers gebruik van de openbare weg. Info kan je hierover vinden op de site www.wegcode.be
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de gids op te volgen. De gids is de enige baas tijdens de rit. Alleen de gids bepaalt de te volgen route.

Opvolging:

 • De gids bezorgt na de rit de volgende gegevens aan het bestuur: gereden afstand en gemiddelde snelheid. Na de rit, aan de kerk in Reet, geeft de gids de gegevens door aan iemand van het Bestuur.
 • Een verslagje en/of foto’s voor de website of blog, is altijd leuk, wordt doorgestuurd naar onze webmasters: Karlien Fabré of Peter Adriaenssens.
 • Indien er tijdens de rit problemen zijn geweest, van welke aard ook, worden deze gemeld aan het bestuur.

Veiligheid:

 • ten allen tijde dient het materiaal in orde te zijn. Voor je eigen veiligheid maar zeker voor de veiligheid van de andere leden. Dus aandacht voor fiets, banden, reservemateriaal enz… is een belangrijke eigen verantwoordelijkheid van iedere RS.
 • Er wordt enkel gereden met een koersfiets of een mountainbike. Koersfietsen met een elektromotor zijn enkel toegelaten in groep 2 en 3. Zij worden ook geacht achteraan in de groep te fietsen.
 • Ongeval:
  • Het Bestuur van de Reetse Spurters is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade. De Reetse Spurters hebben een BA verzekering afgesloten voor de groep tegenover derden. (vandaar de noodzaak van het scannen: zie verderop).
  • Bij een ongeval wordt eerst de eigen verzekering aangesproken. Een eigen verzekering is sterk aan te raden. Mogelijk via KBC Avanti verzekeringen bvba of via de VWB www.vlaamsewielrijdersbond.be

Start:

 • Samenkomst Brooikensplein te Reet. (de nodige info per rit zie rittenschema).
 • Scannen van de barcode: dit is belangrijk voor oa informatie bij een ongeval en om een zicht te hebben op de deelnemers. Ieder nieuw lid ontvangt een plastiek lidkaart en een aantal zelfklevende barcodes. het is belangrijk deze steeds bij te hebben en te laten scannen. Bij verlies van kaart en barcode gelieve dit te melden aan de secretaris.
 • Er wordt stipt vertrokken volgens het startuur.
 • In principe rijden we in 3 groepen:
  • Normaal vertrekt eerst groep 1 en dan groep 2 en dan groep 3.
  • Afhankelijk van het aantal deelnemers kan hier worden van afgeweken en kunnen groepen samenrijden. Er wordt dan de snelheid van groep 3 aangehouden.
  • Er kan ook worden gesplitst tijden de rit. Dit wordt door de gidsen beslist.

De rit:

 • Er wordt gereden volgens de snelheden van de groepen:
  • Groep 1: vrije snelheid (na de splitsing)
  • Groep 2: maximumsnelheid 35 km/u
  • Groep 3: maximumsnelheid 32 km/u
 • De Reetse Spurters hebben respect voor het milieu en natuur. Dwz dat er geen afval wordt weggegooid op de openbare plaatsen. Enkel in voorziene vuilbakken of je neemt het mee.
 • Sanitaire stops vinden plaats op een publieksvrije zone.
 • Bij pech houden we ons aan de regels en hinderen we geen andere weggebruikers. Dit is de verantwoordelijkheid van allen maar het is de gids die beslist.
 • Ook tijdens het rijden van de finale is de nodige aandacht voor de regels noodzakelijk.
 • De rit stopt aan de Kerk in Reet.
 • De clubleden die in clubkledij deelnemen aan een officieel gereden rit, die gescand zijn bij vertrek en bovendien 3/4 van de afstand met de groep afleggen ontvangen 1 punt.
 • De gids ontvangt 1 punt extra per rit, met een maximum van 3 punten.
 • Het besturen van de volgwagen bij dagtrips geldt als deelname.
 • Voor meerdaagse ritten wordt 1 punt toegekend.
 • De punten worden samengeteld. Diegene met het hoogst aantal punten wordt clubkampioen.  Bij gelijke stand is de RS met het hoogste aantal gegidste ritten de clubkampioen.
 • Een rit wordt erkend als officieel gereden rit indien de gids(en) aanwezig is/zijn bij het vertrek. Ook indien de rit wordt ingekort omwille van weersomstandigheden. Minimaal dienen 5 RS de rit te rijden.

 

De werking van de Reetse Spurters wordt aangestuurd door een bestuur. Ieder lid die wenst deel uit te maken van het bestuur kan zijn kandidatuur doorgeven aan de secretaris. het Bestuur neemt dan de beslissing. De secretaris brengt de  aanvrager op de hoogte van de (gemotiveerde) beslissing.

 • Voorzitter:                   Julien Geluykens – 0474 28 27 33
 • Secretaris:                   Willy Claes – 0479 36 09 75
 • Schatbewaarder:         Richard Proost – 0478 31 24 86
 • Bestuursleden:
  • Erik Van der Auwera
  • Dieter Vermylen
  • Wim Voet
  • Raf Peeters (scanning en aanwezigheden)
  • Jurgen Wellekens (sponsoring)
  • Tom Baeten (kledij)