Clubhistorie

Hoe en wanneer zijn de Reetse Spurters ontstaan

Historiek

Bij het begin van de jaren zeventig kwam het wielertoerisme echt op gang.

In 1971 haalde Staf Vermylen zijn koersfiets terug van de haak (vroeger had hij nog gekoerst); samen met 4 vrienden werd er op zondag gefietst.

Het was de tijd dat Frans Verbeeck met zijn ploeg ging trainen rond het meer van Keerbergen, daar reden verschillende groepen, die wij probeerden te volgen met wisselend succes. Van in het begin was de start op het erf van de Beukelierenhoeve aan de Keulshaagweg in Reet.

In 1972 vergrootte ons groepje gestaag, Willy Ielegems kwam erbij en hij maakte voor ons nieuwe ritten; hij gidste ons later ook naar de muur van Geraardsbergen.

In 1973 was er nog geen verharde aansluiting van de Expressweg naar de autostrade E19. Tijdens de autoloze zondagen fietsten wij via de Expressweg op de E19 van Kontich naar Rumst.

Ook gingen wij in de Ardennen fietsen, Staf Vermylen en Albert Sels stippelden drie parcoursen uit rond La Roche, Spa en Saint-Hubert, met de bekende hellingen.

In 1974 lag de Expressweg tussen Reet en Kontich er al. De weg was nog niet bruikbaar voor het doorgaand verkeer en zo kwam het dat er, in de zomerperiode, ’s avonds massaal gefietst werd.  Op het eerste gedeelte vanaf de Eikenstraat tot aan de lichten van de Keizershoek en langs het andere baanvak terug, in echte criteriumstijl.  Deze gebeurtenis lokte veel volk naar Reet om te kijken of te fietsen.

In 1975 kwam de grote doorbraak voor onze groep, in de herfst werd er in het Gildenhuis een 5-daagse op rollen georganiseerd, onze groep werd uitgenodigd en iederéén deed mee, spanning en sfeer waren verzekerd. Tijdens die avonden kwam het idee om een fietsclub op te richten.

Op 13 februari 1976 viel de beslissing, de eerste officiële vergadering had plaats op 27 februari 1976. Er werd een bestuur gekozen , een programma aangemaakt, de werking en het lidgeld werden samen met de naam vastgelegd.  Paul Hellemans werd op eigen initiatief onze eerste sponsor.

Na enkele jaren werden meer routes uitgetekend om een ruim aanbod te krijgen van ritten in alle richtingen. Eerst onder impuls van Vic Smits, nog steeds lid van onze club. Later volgden enkele andere leden zijn voorbeeld.

Vanwaar onze naam

Tijdens onze fietstochten werd er op een bepaald punt altijd gespurt, vandaar onze naam Reetse Spurters.

Willy Ielegems ontwierp het logo.

De leuze van de Reetse Spurters is “ Samen uit, samen thuis”

Het eerste jaar telden we zestien leden.

Julien Geluykens en Ludo Tuyteleers waren er vanaf de start van de club bij, en zijn nog steeds in het bestuur actief.

Vanaf 2000 rijden we in twee tempo groepen.

Op 31 mei 2006 werd onze website opgestart door Peter Adriaenssens. 

In 2012 werd er een derde tempo groep opgericht, sindsdien rijden er sportieve dames mee.  

 Karlien Fabré, een van onze sportieve dames, vernieuwde de website in 2021. 


Julien Geluykens.
Maart 2021