Update maatregelen 18 mei 2020

Beste spurters
De veiligheidsraad weer enkele beslissingen genomen die ingaan vanaf 18 mei 2020. Een belangrijke maatregel is dat vanaf die datum er in de buitenlucht mag gesport worden met maximum 20 deelnemers. Uiteraard zijn er de veiligheidsvoorwaarden:
  • afstand bewaren van 1,5 meter (social distance regel)
  • een wegkapitein die verantwoordelijk is voor het naleven van de regels
  • niet spuwen of niezen of hoesten in groep enz…
Dit zijn voorwaarden die het rijden in groep niet zo evident maken. Het bestuur heeft  overlegd en is tot het besluit gekomen dat we als Reetse spurters de georganiseerde ritten niet terug opstarten. We wachten verder af en hopen snel op meer duidelijkheid of nieuwe beslissingen.
motivatie van deze beslissing:
  • De rol van de wegkapitein is nog onduidelijk. Wie is er verantwoordelijk als de regels niet worden nageleefd? Wie gaat een eventuele boete betalen: de wegkapitein of een verdeling tussen de deelnemers? wat dan weer voor zeer veel discussie zou zorgen. De club zou dit zeker niet betalen.
  • Het bewaren van de social distance is moeilijk te realiseren en dit zowel bij het achter mekaar rijden als in situaties van iemand voorbij rijden. Als je met 20 leden rijdt heb je al snel een afstand van meer dan 40 meter (de fietsen moeten worden meegerekend). Wat aan moeilijke wegsituaties of verkeerslichten enz…
  • Wat als er iemand valt of mechanische pech heeft, die mag dan eigenlijk niet geholpen worden
  • in volle inspanning is het niet evident om te snuiten in een zakdoek of eens niet te spuwen
  • Navraag bij de VWB heeft geen enkele verduidelijking gebracht. Zij weten ook niets meer.
  • We doen ook niet aan interpretatie omdat we dan onze wensen voor werkelijkheid nemen.
We beseffen ten volle dat dit een eerder teleurstellend besluit is maar we hebben geopteerd voor een rationele beslissing waar de veiligheid voorop staat. We hopen dat jullie achter onze reactie kunnen staan.
Indien er spurters toch samen rijden heeft de club in deze situatie van particuliere initiatieven geen enkele verantwoordelijkheid.
En toch blijven we hopen om dit seizoen nog als fiere Reetse spurters de baan op te kunnen. Hoop doet leven!!!
Hou het safe voor jou en je familie
Willy
Namens het bestuur