Herstart van het fietsseizoen 2020

Kontich 05 juni 2020

Beste Spurters

Het lang verwachte moment is aangebroken, we gaan terug fietsen met onze club. Op donderdag 4 juni heeft het bestuur beslist om onze geplande ritten terug op te starten weliswaar onder een aantal voorwaarden. Gelieve deze grondig te lezen.

Wij zien er alvast met goede moed en vertrouwen naar uit en we hopen van jullie hetzelfde.

Informatie en voorwaarden:

  • Start op zondag 7 juni met de rit naar Gelrode. Vertrekken om 08.30 uur.
  • 10 minuten voor vertrek verzamelen we terug op het Brooikensplein. De drie groepen zullen gescheiden op het plein in hun bubbel plaats nemen. Leden van het bestuur zullen de plaatsen aanwijzen. We houden hier ook al de nodige afstand van 1,5 meter.
  • Er zal gescand worden, gelieve uw lidkaart met barcode mee te brengen. De lidkaart zal gescand worden en dus niet op helmen of op het fietsframe, dit ook in het kader van de nodige afstand te bewaren. Er wordt dit jaar geen klassement opgemaakt om een clubkampioen aan te duiden.
  • De groepen zullen minimum 15 leden omvatten en maximum 20 leden. Met minder dan 15 fietsers kunnen we niet op de baan fietsen en op het fietspad kunnen we de nodige afstand niet bewaren. 20 is het maximum aantal vanuit de veiligheidsraad. Dit wil dus zeggen dat, afhankelijk van het aantal aanwezigen, er eventueel leden van groep moeten switchen. De wegkapiteins zullen dan in overleg de beste oplossing voorstellen. Indien er in totaal minder als 15 aanwezigen zijn zal er niet in clubverband gefietst worden. We werken niet met op voorhand inschrijven omdat dit geen sluitend systeem is.
  • Per groep zal er minimum (verplicht) een wegkapitein aanwezig zijn. De leden van het bestuur zullen deze taak op zich nemen. De kapiteins dragen een band met de Belgische driekleur aan de linkerarm met de vermelding wegkapitein.
  • We zullen ten allen tijde de snelheden per groep respecteren. Dus voor groep 2 maximum 36 km/u en voor groep 3 maximum 32 km/u. Ook van groep 1 wordt verwacht dat zij hun snelheid aanpassen aan de veiligheidsvoorwaarden. De wegkapiteins zullen hier op toe zien.
  • In geval er tijdens het rijden politiecontrole is en er een boete volgt wegens niet naleven van de regels zullen de deelnemers van die groep de boete zelf moeten betalen. De club doet dit niet. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde om mee te fietsen.
  • In geval van pech, plaspauze, wachten aan lichten enz… moeten steeds de afstandsregels in acht worden genomen.
  • Na elke rit is er een evaluatie door de wegkapiteins ifv aanpassing en verbetering van ons samen fietsen.
  • In het kader van hygiëne wordt er verwacht dat niezen en snuiten best gebeurt in een zakdoek en niet zoals we nu allen kennen. Indien mogelijk begeeft u zich naar achteraan de groep.
  • Omdat het weekend Durbuy niet doorgaat wordt op 14 juni de rit naar Roosdaal ingericht. Voor groep 3 zal Ludo gidsen. Voor groep 1 Helmer en voor groep 2 Eric H. (voor deze 2 laatste groepen wachten we nog op bevestiging van Helmer en Eric)
  • Je mag enkel meerijden als je in goede gezondheid bent, dus bij het minste symptoom blijf alsjeblief thuis voor jezelf en voor je medespurters.
 • Indien het blijkt dat er onvoldoende respect is voor de regels en de voorwaarden kan het bestuur ten allen tijde de beslissing om terug te rijden herroepen.

We weten dat de opstart niet naadloos de draad weer opnemen is. Toch zijn we overtuigd dat het gezond verstand en de goesting om terug samen op weg te gaan de bovenhand zal nemen. Laat ons als Reetse spurters een voorbeeld stellen zodat we met fierheid onze kleuren kunnen dragen.

Dus tot zondag?

Het bestuur